O Podjetju


Planinca, d. o. o., je vodilno domače podjetje, ki je med prvimi na trg uvedlo storitve osebnega in timskega coachinga pri nas. V več kot trinajstih letih je sodelovalo z več kot 180 domačimi in tujimi organizacijami tako na področju coachinga kot tudi posredovanja znanja komunikacije, upravljanja časa in timskega dela. Ker Slovenija ustvarja vedno nove potrebe po razvoju strokovnih kompetenc, smo v podjetju Planinca v zadnjih letih razvili sistem dodatnih storitev za dolgoročni in trajni razvoj posameznika, organizacij in družbe.
 O ALENKI PLANINC ROZMAN
 


Alenka Planinc Rozman je vodilni in uveljavljen poslovni coach in procesni svetovalec pri nas z bogatimi izkušnjami vodje za domača in mednarodna podjetja, organizacije in vladne iniciative. Zadnja leta s svojim znanjem prispeva tudi k uveljavljanju dobrih praks s področja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, kot so absentizem, prezentizem, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, fluktuacija, stres in izgorelost ter uvajanj projektov nasledstev.

Alenka Planinc Rozman obenem deluje kot kadrovski partner v partnerstvu Kompetenčnega centra Pametna mesta in skupnosti Slovenije. O IVI DOMINKOVIĆ


Iva Dominkovič je diplomirana sociologinja kadrovska managerka z več kot 15 letnimi izkušnjami s področja zaposlovanja in razvoja kadrov ter organizacije. Izkušnje je pridobivala kot vodja poslovalnice in kot kadrovska direktorica v mednarodnih podjetjih, kjer so, z uporabo najsodobnejših pristopov in orodij, uspešno uvajali in razvijali vse procese učinkovitega razvoja organizacije in upravljanja ter razvoja zaposlenih.

Teoretična znanja, pridobljena na številnih domačih in mednarodnih izobraževanjih učinkovito prenaša v prakso.


 

 

PODJETNIŠKO PARTNERSTVO PLANINCA

Odzivnost na spremembe je vodilo trajnega razvoja, zato verjamemo v celovite pristope, transformacijo delovnih okolij in poslovnih modelov ter tudi (in) začrtovanje smelih aktivnosti za doseganje zastavljenih rezultatov, zato je podjetje Planinca pobudnik in povezovalec partnerskih podjetij, ki skupaj delujemo na področju razvoja in rasti posameznika, organizacij in družbe kot celote.

 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.