Obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu

V organizacijah običajno prevladuje prepričanje, da je odsotnost zaposlenega z delovnega mesta tista, ki prinaša izgubo, vendar raziskave kažejo, da je prezentizem tisti, ki povzroča za 1,5-krat večje stroške.

Razlog za to je v zmanjšani učinkovitosti zaposlenih. Ko govorimo o prezentizmu, je zaposleni sicer prisoten na delovnem mestu, a hkrati tudi odsoten z njega.

Po mnenju strokovnjakov ima prisotnost na delu dva obraza, tudi negativnega, in prezentizem dolgoročno povzroča tudi absentizem.

Kako ustvariti stimulativno delovno okolje, v katerem bodo zaposleni znali prepoznati prezentizem in se mu tudi izogibati?

 IZZIV: 
 

V organizaciji je prisotna visoka stopnja absentizma.

Stopnja absentizma ni visoka, vendar delo ni opravljeno v dogovorjenih rokih in zahtevani kakovosti.

Pri nekaterih zaposlenih se pojavljajo znaki izgorelosti.

Zaposleni odhajajo.

 


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

Na organizacijski in osebni ravni imamo vzpostavljene dobre prakse za doseganje osebne učinkovitosti in dobrega počutja na delovnem mestu.

V organizaciji ni dogodkov, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, in nesreč, povezanih z delom.

Zaposleni prevzemajo tudi osebno odgovornost za svoje zdravje in počutje.

Fluktuacije zaposlenih ni ali je minimalna.

Produktivnost in zavzetost zaposlenih sta na visoki ravni.

Zaposleni so zadovoljni.

 


REŠITEV IN ORODJE:
 

Program delavnic Absentizem in prezentizem: 'en problem z dvema obrazoma‘ Spoznajte več
 

Program za dobro počutje na delovnem mestu
 Spoznajte več
 

Poslovni coaching
 Spoznajte več

 

 

 Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.