Zavzeti zaposleni

 
Podjetja in organizacije ustvarjajo dodano vrednost na podlagi znanj, idej in delovanja svojih zaposlenih.

Za učinkovito upravljanje, izkoristek in razvoj kapitala, ki ga predstavljajo zaposleni, mora organizacija vzpostaviti učinkovit sistem, procese in orodja, ki morajo biti med seboj strateško povezani.

Strategija podjetja se udejanja tudi skozi učinkovito strategijo ravnanja s kadri in s tem povezanimi procesi.
 

 IZZIV: 
 

Organizacija nima jasne vizije in strategije ter jasno opredeljene organiziranosti organizacijskih enot.

V organizaciji ni razumevanja o pomenu razvoja zaposlenih (zakaj, kako in na kakšen način).

Organizacija nima vizije in strategije ter kadrovskega načrta za prihodnost (kakšne ljudi bomo potrebovali, kdaj in zakaj).

V organizaciji ni jasne politike razvoja in nagrajevanja zaposlenih.

Dogodki in procesi, povezani z zaposlenimi, se odvijajo nepovezano in ad hoc.

V organizaciji ni jasne slike o obstoječem znanju in znanju, potrebnem v prihodnosti.

Obstoječe znanje se med zaposlenimi ne deli in nadgrajuje..

 


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

V organizaciji so vzpostavljeni kadrovski procesi in orodja, ki podpirajo uresničevanje vizije in strategije ter doseganje ciljev organizacije.

Organizacija ima jasno razvit model kompetenc in načrt njihovega razvoja.

Organizacija učinkovito upravlja zaposlene različnih generacij.

Zaposleni razumejo svojo vlogo v organizaciji in omogočen jim je nadaljnji razvoj.

Sistem nagrajevanja je jasen in povezan z doseganjem zastavljenih razvojnih in delovnih ciljev.

 


REŠITEV IN ORODJE:
 

Kadrovska strategija, strategija upravljanja starejših zaposlenih, usklajena s strategijo podjetja  
Spoznajte več

Izdelava kompetenčnih modelov
Spoznajte več

Načrt osebnega in poklicnega razvoja
 Spoznajte več

Mentorski program
 Spoznajte več

Upravljanje različnosti -
Spoznajte več

Razvoj kadrovske strategije, usklajene s poslovno strategijo zaposlenih.

Razvoj sistema ocenjevanja delovne uspešnosti in razvojnih razgovorov z zaposlenimi.


 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.