Kroženje znanja in razvoj inovativnih rešitev


Znanje je ključ do konkurenčne prednosti organizacij.

Pri razvoju znanja in iskanju inovativnih rešitev velja staro pravilo, da več glav več ve.

Pogosto se dogaja, da organizacije iz strahu pred konkurenco odklanjajo sodelovanje z zunanjimi deležniki, a pri tem zamujajo priložnosti za pridobivanje novih idej in učenje iz tujih izkušenj.

 IZZIV: 
 

Pri sodelovanju pri projektih z istega področja delovanja se pojavlja strah pred konkurenco.

Sodelujoči niso pripravljeni deliti svojega znanja.

Interesi za nastop na slovenskem in na tujih trgih niso usklajeni.

Mala in srednje velika podjetja nimajo dovolj finančnih in časovnih virov za reševanje vseh izzivov.

 

 


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

Projekte uspešno vodimo in zaključujemo.

Podjetja s skupnimi prizadevanji in znanjem razvijajo inovativne rešitve, od katerih imajo skupno korist.

Vzpostavljeno je zaupanje in interesi so usklajeni.

Podjetja so pripravljena deliti svoje znanje in izkušnje.

Omogočeno je učenje v projektnih skupinah.

 


REŠITEV IN ORODJE:
 

Vključevanje v grozde, SRIPe, KOCe 
Spoznajte več
 

Voden proces coacha, moderatorja pri projektu Od ideje do uspeha na trgu -Spoznajte več

 

 


 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.