JP ASI 2019

ASI ZA STRATEGIJO?


Podjetja, ki ste izbrana v sklopu javnega povabila JP ASI 2019-podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc, imate na voljo šest mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju, da  predložite dobro pripravljeno strategijo razvoja kadrov z vsemi pripadajočimi dokazili.
Kaj je za nas dobro pripravljena strategija učinkovitega upravljanja starejših zaposlenih?

Izkušnje so nas izučile, da je učinkovita lahko le tista strategija, ki je usklajena s celovito kadrovsko strategijo podjetja, upošteva procese, obstoječ sistem dela in je prilagojena viziji razvoja in ciljem podjetja. In nenazadnje upošteva starostno strukturo vseh zaposlenih v podjetju.  Tudi zato, da razvoj starejših smiselno preplete z aktivnostmi razvoja mlajših generacij in tako poskrbi za medgeneracijski prenos znanja in izkušenj, saj s tem krepi medsebojno spoštovanje in sodelovanje širšega tima.


Strategije se v Planinci skupaj z vodstvom in ključnimi zaposlenimi lotimo po korakih, sistematično in temeljito:

1.  analiziramo obstoječe stanje in identificiramo potrebe podjetja,
2.  opredelimo prednostna področja s poudarkom na upravljanju s starejšimi zaposlenimi,
3.  definiramo cilje in ukrepe za vsako od izbranih prednostnih področij,
4.  svetujemo pri ustrezni komunikaciji in formalizaciji strategije in načrtovanih ukrepov.
 

Potrjena strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc je osnova za pripravo načrtov osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih 45+. Svetujemo vam, da se strategije in načrtov lotite najprej saj le-ti predstavljajo temeljno usmeritev, ki vam bo v pomoč pri izboru primernih izobraževalnih in motivacijskih programov. 
 

Planinca v okviru JP ASI sodeluje s podjetji pri strategiji in usposabljanjih za razvoj starejših zaposlenih že vse od leta 2017. Naše znanje in izkušnje prenašamo zaposlenim v podjetjih različnih velikosti in raznolikih dejavnosti.
 

Vse to in še več o JP ASI 2019, pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc, usposabljanju, načinu dela in naših referencah z veseljem delimo z vami. Najraje ob skodelici čaja. 
 

Kontaktirajte nas:

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.