Zakaj ASI?

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 26. julija 2019 objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«.
 

Povabilo je namenjeno podpori podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih znanj in kompetenc.     
Ali imate v vašem podjetju najmanj enega zaposlenega iz starostne skupine 45+?
Imate  v prihodnjih dveh letih namen razvijati kompetence svojih zaposlenih?

Zdaj je priložnost, da za ta namen pridobite tudi javna sredstva, pri tem pa vam skozi proces in izvedbo pomagamo tudi mi.

Sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri oddaji ponudbe (prijave) na JP ASI 2019 ni pogoj za pridobitev sredstev, lahko pa predstavlja dobrodošlo pomoč in zmanjšanje tveganja, da bo prijava zavrnjena zaradi morebitne napake.

V Planinci vam lahko:

a)  V fazi kandidiranja za sredstva:

- svetujemo pri pripravi vloge za oddajo ponudbe in

- poskrbimo za administracijo ter po dogovoru v vašem imenu vlogo ustrezno tudi oddamo.

 

b) V fazi porabe pridobljenih sredstev oz. izvajanju projekta:

- izdelamo celovito kadrovsko strategijo  s poudarkom na strategiji upravljanja starejših zaposlenih,

- pripravimo ustrezne načrte osebnega in poklicnega razvoja vključenih zaposlenih in

- po dogovoru izvedemo tudi izobraževalne delavnice/coachinge na izbrane teme.

   

Zakaj je dobro da v razpisu JP ASI 2019 sodelujete z nami?

Ker imamo izkušnje iz preteklih podobnih razpisov  kjer. smo svojim partnerjem:

- učinkovito svetovali pri oddaji poročil za odobritev sredstev,

- poskrbeli, da so vsi naši partnerji prejeli sredstva povrnjena v celoti in

- svetovali, pri izbiri izobraževanj, ki so pripomogla k trajni konkurenčnosti zaposlenih na trgu delovne sile in učinkovitejšemu doseganju poslovnih ciljev podjetja.

 

Naše reference lahko preverite pri naših zadovoljnih strankah, s katerimi vas z veseljem povežemo.

 

Preverite višino sredstev, ki jo razpis namenja zaposlenim za njihov razvoj.

    
 

  

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.