Kompetenčni centri 


Vključevanje in sodelovanje v kompetenčne centre za razvoj kadrov (KOC) na ravni panog

V Sloveniji trenutno že deluje 19 panožnih modelov kompetenc, v katerih sodeluje več kot 300 podjetij.

S sodelovanjem v KOC-ih podjetja pridobijo sredstva in možnosti za učinkovito usposabljanje ter razvoj ustreznih znanj in veščin zaposlenih.

V podjetjih se tako začenjata ali krepita povezovanje in sodelovanje s sorodnimi podjetji, sprožajo se novi razvojni procesi in razvija sposobnost hitrega prilagajanja spremembam na trgu.

Vas zanima več? Z nasveti in izkušnjami vam znamo pomagati pri vključevanju v KOC in učinkovitem načrtovanju povezanih aktivnosti.


 


 


IZZIV: 
 

V podjetju ugotavljamo primanjkljaj potrebnih znanj in veščin pri zaposlenih.

Formalna izobrazba sedanjih in novih sodelavcev ne zagotavlja vseh potrebnih znanj in veščin.

V podjetju smo omejeni s proračunom za usposabljanja zaposlenih.

V ponudbi različnih usposabljanj ne najdemo takšnih, ki bi izpolnjevala naše potrebe in zahteve.

     


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

V podjetju imamo jasno opredeljen model kompetenc, usklajen z najsodobnejšimi dognanji v panogi.

Zaposlenim so omogočeni razvoj, izobraževanje in usposabljanje na specifičnih področjih, ki so pomembna za našo panogo.

     


REŠITEV IN ORODJE:
 

Sodelovanje in partnerstvo v kompetenčnih centrih – KOC-ih.

 

 

 


 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.