Model za podjetja


 

Delovni kolektivi postajajo starostno in tudi v drugih pogledih vse bolj raznoliki.

V organizaciji ali celo znotraj oddelkov se srečujejo pripadniki treh ali celo štirih generacij, ki imajo različno znanje in veščine.

To lahko na prvi pogled razumemo kot težavo, a lahko predstavlja tudi prednost.

Ali je različnost med člani nekega kolektiva ovira ali prednost, ni nujno odvisno od tega, kateri generaciji pripadajo. Pomembno je, da se vsi člani kolektiva zavedajo tega, v čem so si različni, in vedo, kaj je tisto, kar jih povezuje in pomembno vpliva na njihov skupni uspeh, ter vse to razumejo.

 IZZIV: 
 

V podjetju nimamo jasno opredeljenih znanj, veščin in vedenj, ki so pomembna za doseganje pričakovanih rezultatov na ravni posameznika in organizacije.

Opisi delovnih mest so napisani zelo na splošno in pri zaposlovanju novih zaposlenih se ravnamo bolj po občutku.

Ob uvajanju novih sodelavcev in načrtovanju njihovega razvoja nimamo jasne slike, katera znanja ali sposobnosti so za posameznike pomembna in na kakšen način zagotoviti njihov razvoj.

Nimamo jasnega orodja za ocenjevanje delovne uspešnosti in učinkovito nagrajevanje. 

 


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

V podjetju imamo jasno definiran model kompetenc, ki je vključen v vse relevantne kadrovske dokumente in procese.

 


REŠITEV IN ORODJE:
 

Kompetečni model za podjetje za ključne profile v delovnem procesu
Spoznajte več

  

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.