O podjetju

Planinca, d. o. o., je vodilno med slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo s celovitim razvojem organizacij in zaposlenih z aktivnim učenjem in Planinca SI d.o.o. nadaljuje vizijo podjetja Planica d.o.o.

Sodelavci podjetja poznamo trende, napredne koncepte in pristope, uveljavljene na tem področju. Imamo strokovno znanje in izkušnje in jih prenašamo na svoje partnerje. Zavedamo se, da univerzalne obravnave razvoja kadrov, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni. Naročnik je naš partner. Poslušamo ga in skupaj opredelimo njegove potrebe, pričakovanja in cilje. Programe in pristope ustrezno oblikujemo tako, da podjetje zastavljene cilje doseže.   

Pri celovitem sistemu za razvoj zaposlenih upoštevamo strateške izzive in poslovne cilje podjetja in vključimo nabor potrebnih kompetenc ter procesov za razvoj zaposlenih. Aktivacijo zaposlenih in rezultate za naročnike dosegamo s povezovalno kulturo in dejavnostmi, ki ustvarjajo prostor za učenje z razmišljanjem in vključevanjem različnih perspektiv. 
Vsako podjetje v prizadevanju za dolgoročni strateški razvoj naleti na svojevrstne razvojno-kadrovske izzive, ki so pogosto razpršeni in manj izraziti ali sploh neizraziti. Na podlagi bogatih izkušenj, pridobljenih s sodelovanjem s partnerji iz različnih panog, sistemskih pristopov in naprednih znanj iz organizacijskega razvoja in aktivnega učenja smo razvili edinstven trinivojski pristop Colabrie, ki bistveno pripomore, da organizacije lažje prepoznavajo področja procesnih izboljšav ter tako razvojne cilje dosežejo hitreje in celoviteje.

Realni učinki
Celovite rešitve za razvoj zaposlenih v podjetje uvajamo z uporabo osebnega in skupinskega coachinga, mentoriranja in učenja v timih. Napredek in učinke opravljenih aktivnosti merimo in spremljamo z relevantnimi kazalniki.

Partnerstvo z nami prinaša odlične rezultate:
•  podjetju pomaga pridobiti in zadržati ustrezno nadarjene sodelavce,
•  aktivirati in razviti notranje potenciale in
• vzpostavljati možnosti za učinkovito delo, povečanje poslovne agilnosti in konkurenčne prednosti.

Izkušnje iz različnih strok in okolij
Že več kot 15 let sodelujemo z različnimi domačimi in tujimi organizacijami v prehranski proizvodni panogi, industriji, s podjetji, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, in družinskimi podjetji vseh vrst, ki se zavedajo, da so za doseganje rezultatov pomembni ljudje.


ALENKA PLANINC ROZMAN

Alenka Planinc Rozman je vodilna in široko uveljavljena oblikovalka učnih pristopov in sistemskega razmišljanja in poslovna coachinja za podjetja. Zavzeto deluje v okoljih, kjer pomaga podjetjem dosegati resnično dolgoročne učinke na podlagi predanega oblikovanja razvoja ljudi, timov in vodstva s preudarnim umeščanjem kazalnikov učinkovitosti in orodij za dosego samorazvijajočega se kadrovskega ekosistema.

Pri delu uporablja sodobne in uveljavljene razvojne metodologije, ki jih umešča z moderatorskimi tehnikami, procesnim svetovanjem, coachingom in znanjem iz nevrolingvističnega programiranja. Prva v Sloveniji se je usposobila za uporabo metodologije XCHANGE  , ki učinkovito in dolgoročno aktivira potenciale zaposlenih.


Pomembnejša usposabljanja:

► specialist EXCHANGE,
► Certified Professional Facilitator
► oblikovalka učnih pristopov in sistemskega razmišljanja za podjetja,
► svetovalka za razvoj kompetenčnih modelov,
► NLP-coach po programu Mednarodne federacije za coaching (International Coach Federation – ICF, ZDA),
► TMSDI TMS Development,
► Big 5 testing system,
► Strenght Deployment Inventory, 
► Planning in the Flow of Change,
► Facilitating Dialogue.

Ne deluje le poslovno, ampak dosti širše. Srečuje veliko ljudi z najrazličnejših področij, ljudi, katerih okoliščine, starost in prepričanja so različni; rada jih sproščeno povezuje in tako pomaga, da zažarijo številni skriti potenciali in se ponudijo nove priložnosti.
 


ALENKA ŽNIDARŠIČ

Alenka Žnidaršič, doktorica elektrotehniških znanosti in oblikovalka učnih pristopov in sistemskega razmišljanja, pomaga podjetjem sistemsko razvijati, zadržati in pritegniti ključne ustrezno nadarjene sodelavce z namenom zagotavljanja večje poslovne agilnosti in trajne konkurenčne prednosti.

Merljive učinke za podjetja dosega s celovitim pristopom k partnerstvu, ki vključuje napredne tehnike sistemskega razmišljanja, pristope aktivnega učenja in soustvarjanja v skupinah po metodologiji XCHANGE ter individualnega coachinga (certifikat iPEC), kar aktivira potenciale zaposlenih in sočasno prispeva k preobrazbi HR-ekosistema.

Je certificirana poslovna coachinja po sistemu iPEC in moderatorka po metodologiji XCHANGE in ima več kot 15 let izkušenj z raziskovanjem, vodenjem, projektnim vodenjem, svetovanjem in razvojem rešitev za širše področje upravljanja procesov in digitalizacijo. Svojo vlogo vidi v povezovanju tehnologije in ljudi, da se razvojni kadri opolnomočijo in pridobijo vodstvene in medčloveške kompetence in se umestijo v srce tehnoloških organizacij. Zamisli in moč za razvoj novih konceptov črpa iz narave, potovanj ter ustvarjalnega sodelovanja z ljudmi širokega duha. 


 

 

Mateja Martina Škof, koordinatorka projektov

 

 


Mateja Martina Faganel ima več kot 20 let izkušenj z vodenjem skupnih služb in kadrovskih dejavnosti ter uvajanjem standardov odličnosti.

Zadnja leta s svojim znanjem in izkušnjami prispeva k uveljavljanju dobrih praks pri uvedbi procesov zalednih služb v zagonskih in manjših zasebnih družbah ter pri ukvarjanju z razvojnimi projekti in projekti izobraževanja kadrov.
  


 

Tom Rudolf, strokovnjak za trženje in marketing 

 

Svet, v katerem delujemo, in vsakodnevna digitalna prisotnost nenehno sooblikujeta naša prizadevanja in vrednote, zato se spreminjajo tudi naše dojemanje in navade, ki so nam v pomoč pri osebnem in poslovnem razvoju.


Skrbno načrtovana komunikacija in trženjske vsebine pri tem prevzemajo osrednjo vlogo, za katero s sodelavci skrbi Tom Rudolf. Ima večdesetletne izkušnje z vodenjem in trženjem.
 

 


 


 

Nina Dolamič, vodja projektov

 


Kot projektni vodja deluje v različnih panogah, to pa ji omogoča širino pri prenosu znanj in praks projektnega vodenja v dinamična delovna okolja.

Prepoznava sodobne trženjske prakse in jih uspešno povezuje z različnimi panogami in tako ustvarja edinstveno dodano vrednost za osebno rast delovnih skupin. Ima več let izkušenj iz projektnega vodenja in trženja.

 

 

 


 

 

 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.