Podjetniška strategija


Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev morajo organizacije oblikovati ustrezne vzorce in načrte, ki povezujejo glavne cilje, politike in načrtovane aktivnosti v povezljivo celoto – strategijo.

Jasno opredeljena in zapisana strategija organizacije je temelj in izhodišče za načrtovanje ustreznih aktivnosti ter način uresničevanja ciljev.

 


 


IZZIV: 
 

Podjetje ali organizacija nima jasno začrtane strategije.

Delovanje in razmišljanje v organizaciji nista podprta s strateškim razmišljanjem.

V organizaciji niso ustrezno prepoznane in komunicirane vrednote, ki podpirajo uresničevanje vizije in strategije.

Odločitve v organizaciji so sprejete po trenutnem občutku in na podlagi kratkoročnih interesov.

     


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

Naša organizacija ima oblikovano jasno vizijo, poslanstvo in strategijo.

Za uresničevanje vizije in strategije imamo oblikovan jasen akcijski načrt.

Znamo poiskati odgovore na pomembna taktična vprašanja.

Zavedamo se svojih prednosti ter možnosti in priložnosti za razvoj organizacije.

Poznamo dejavnike, pomembne za naš uspeh.

 

     


REŠITEV IN ORODJE:
 

STRATEGIJA PODJETJA - voden proces skozi pomembna stateška in taktična vprašanja do operativnih odgovorov na vprašanja:

Kaj je treba storiti?

Kaj so prednostne naloge?

Kdaj in kdo bo kaj naredil?

Katera je najboljša pot do cilja?

Kateri so merljivi kazalniki uspeha v posamičnem procesu? 

Kontaktirajte nas

 

 

 Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.