Obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu

V organizacijah običajno prevladuje prepričanje, da je odsotnost zaposlenega z delovnega mesta tista, ki prinaša izgubo, vendar raziskave kažejo, da so stroški mnogi višji, če so zaposleni sicer prisotni na delovnem mestu a zaradi bolezni in slabega počutja, hkrati tudi odsotni - takrat govorimo o prezentizmu.
Razlog za to je v zmanjšani učinkovitosti zaposlenih. Po mnenju strokovnjakov prezentizem dolgoročno povzroča tudi absentizem.
Kako ustvariti stimulativno delovno okolje, v katerem bodo zaposleni znali prepoznati kako ostati odgovoren do dela in kdaj  je dobro ostati doma?

 


 


IZZIV: 
 

V organizaciji je prisotna visoka stopnja absentizma.

Stopnja absentizma ni visoka, vendar delo ni opravljeno v dogovorjenih rokih in zahtevani kakovosti.

Pri nekaterih zaposlenih se pojavljajo znaki izgorelosti.

Zaposleni odhajajo.

     


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

Na organizacijski in osebni ravni imamo vzpostavljene dobre prakse za doseganje osebne učinkovitosti in dobrega počutja na delovnem mestu.

V organizaciji ni dogodkov, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, in nesreč, povezanih z delom.

Zaposleni prevzemajo tudi osebno odgovornost za svoje zdravje in počutje.

Fluktuacije zaposlenih ni ali je minimalna.

Produktivnost in zavzetost zaposlenih sta na visoki ravni.

Zaposleni so zadovoljni.

     


REŠITEV IN ORODJE:
 

Program delavnic Absentizem in prezentizem: 'en problem z dvema obrazoma‘

Program za dobro počutje na delovnem mestu

Poslovni coaching

 

 

 

 

 

 

 Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.