Optimizacija in digitilizacija procesov


 
Podjetja in druge organizacije so deležni hitrih sprememb na trgu, na katere se je vedno treba odzvati v čim krajšem možnem času in s čim nižjimi stroški.

Učinkovita prilagodljivost organizacije je pomembno odvisna tudi od optimalno zastavljenih in vodenih procesov. 

 IZZIV: 
 

Prejemamo veliko upravičenih reklamacij kupcev.

Naše stranke izražajo nezadovoljstvo in jih težko obdržimo.

Pogosto zamujamo dogovorjene roke.

Zaposleni težko sprejemajo spremembe in nove (tudi informacijske) sisteme v organizaciji.

 


ŽELJENO CILJNO STANJE:
 

Reklamacije obravnavamo in rešujemo hitro ter učinkovito.

Imamo zveste stranke, ki nas priporočajo tudi drugim.

Projekte in naloge zaključujemo v dogovorjenem roku.

Povečujemo dodano vrednost na zaposlenega.

Zaposleni razumejo pomen sprememb v organizaciji in jih podpirajo. Nove sisteme (tudi informacijske) in orodja učinkovito uporabljajo.

 


REŠITEV IN ORODJE:
 

Merljivi faktorji uspeha (KPI)
Spoznajte več
 

Procesno svetovanje
 Spoznajte več


 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.