Pristop Colabrie


 

Pridobite in zadržite ključni kader z zavestnim oblikovanjem organizacijske kulture


Z uvajanjem najnovejših mednarodnih znanj ter z bogatimi izkušnjami in na podlagi odzivov iz domačih podjetniških okolij smo razvili edinstveni trinivojski pristop Colabrie, ki bistveno pripomore k temu, da organizacije lažje prepoznavajo področja, kjer so mogoče procesne izboljšave, in tako hitreje in celoviteje dosežejo razvojne cilje.
 

Trije izzivi na treh ravneh podjetja:

Vsako podjetje v prizadevanju za zagotavljanje strateškega razvoja naleti na svojevrstne razvojno-kadrovske izzive, ki so pogosto razpršeni in manj izraziti, pojavljajo pa se na treh ravneh podjetja. Prepoznajte jih!


Izziv 1: Moč posameznika – Pomanjkanje proaktivnosti in slaba komunikacija

Kadar na ravni posameznika opažamo značilnosti, kot so samokritičnost, perfekcionizem, pretirana zaposlenost z delom namesto delegiranja nalog, pa tudi ustrežljivost, nezmožnost odločanja, nasprotovanje spremembam, težave pri glajenju sporov, govorimo o t. i. neučinkovitem voditeljstvu. Zaradi tega se hitro pojavi kultura 'mi proti vam', okolje postaja nezdravo, med zaposlenimi ni usklajenosti pri načrtovanju in izpolnjevanju zavez za rast in razvoj.

Rešitev:
Spodbujanje k samoiniciativnemu prevzemu nadzora in uvajanju sprememb v delovnem okolju. Preoblikovati je treba zaviralna stanja, spodbuditi motivacijo, vzpostaviti zavestno poslušanje in sproščeno komunikacijo ter ekipo voditi z zgledom. Pri sodelovanju bodo v ospredje ponovno stopile sposobnosti in kompetence posameznikov, ki so ključne pri aktivaciji razvojnih potencialov podjetja.

 

Izziv 2: Moč tima – odsotnost zaupanja in posameznikov strah pred sporom

Posameznikova vpletenost še ne zagotavlja optimalne uspešnosti tima, saj se pojavljajo zaviralne primesi nezaupanja med člani skupine, prisoten je strah pred sporom, občutek članov skupine, da niso slišani ali upoštevani, tvorno sodelovanje pa pogosto preprečuje moč posameznikovega ega.

Rešitev:
V timu, kjer si člani medsebojno zaupajo, odpravljajo nesoglasja, so zavezani sprejetim odločitvam in drug od drugega zahtevajo odgovornost, se bodo posamezniki z večjo verjetnostjo osredotočili na dobrobit skupine in ji dali prednost pred lastnimi koristmi. V takšnem okolju posameznikove osebne koristi in kariera postanejo drugotnega pomena. Posameznik v ospredje postavlja skupne dosežke in timski uspeh.

 

Izziv 3: Uspešnost podjetja ni jamstvo za ustvarjalno organizacijsko kulturo

Odlični in nadarjeni kadri, ki smo jih pridobili, nas zapuščajo, preden so ustvarili pričakovani prispevek. Tisti, ki smo jih zadržali, pogosto ustvarjajo silosno kulturo in kulturo nevključevanja, kjer se informacije ne izmenjujejo pregledno. Opažamo pomanjkanje psihološke varnosti na ravni posameznika in timov, saj so zaposleni usmerjeni le k doseganju taktičnih poslovnih ciljev, zato ne prepoznavajo vrednot in širšega poslanstva podjetja. Zaznavamo odsotnost usklajene, stimulativne in zavestno načrtovane organizacijske kulture, to pa zavira ustvarjanje dodane vrednosti, zaradi tega je manj inovacij in manj ustvarjalne prebojnosti. 

Rešitev:
a) Z uvedbo načel zavestnega voditeljstva vodstvo podjetja prepozna in opredeli ključne dejavnike za vzpostavitev spodbudne vodstvene kulture, od notranjih vrednot in ustvarjalnih smotrov do usklajenih ključnih kazalnikov uspešnosti za vse procese in dejavnosti podjetja.
b)  Organizacije, ki se zavedajo, kako pomembna sta pretok informacij in učinkovitost za dolgoročen razvoj in uspešnost, sistemsko uvajajo mentorstvo kot eno izmed metod razvoja in usposabljanja zaposlenih za tri področja:
     I. načrtovani proces vključevanja novozaposlenega ali premeščenega sodelavca v delovno okolje (angl. 'onboarding'),
     II. načrtovani proces razvoja naslednikov za izbrana ključna delovna mesta,
     III. sistematični proces kariernega razvoja za zaposlene.

Z mentorstvom se obenem vzpostavlja sistemska in dolgoročna naravnanost podjetja, ki ustvarja spodbujevalen in trajno naravnan organizacijskokulturni in kompetenčni ekosistem.


V čem je pristop Colabrie izjemen?

Edinstvena prednost pristopa Colabrie je, da vzpostavlja dolgoročen kadrovski samorazvojni model z:


Če želite, da vam pomagamo pri iskanju odgovorov na izzive, in bi radi izvedeli več podrobnosti, nam pišite.
 

Your message has been sent. Thank you!

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami,
informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje. Več o politiki varstva osebnih podatkov.